Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Pszczółki w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Pszczółki

Pszczółki, gmina w województwie pomorskim, powiat gdański.

Powierzchnia gminy Pszczółki wynosi 50 km2, zajmuje 2141 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Pszczółki zamieszkuje 9 927 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 897 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Pszczółki wynosi 198, jest 418 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Pszczółki. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Pszczółki prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Pszczółki.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Pszczółki: 502141
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Pszczółki: 0,48617
Lesistość w % w gminie Pszczółki: 1,92369
Ludność na 1 km2 w gminie Pszczółki: 198418
Liczba ludności ogółem w gminie Pszczółki: 9 927897
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Pszczółki: 22,048
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Pszczółki: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Pszczółki: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Pszczółki: 47,23-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Pszczółki: 86,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Pszczółki: 121303
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Pszczółki: 3,31420
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Pszczółki: 90,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Pszczółki: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Pszczółki: 2214
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Pszczółki: 896,5678
Przedszkola bez specjalnych w gminie Pszczółki: 3771
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Pszczółki: 298,91862
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Pszczółki: 105,9210
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Pszczółki: 12,228
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Pszczółki: 2311602
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Pszczółki: 5 746-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Pszczółki: 5 523-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Pszczółki: 5 083-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Pszczółki: 99,6351
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Pszczółki: 91,4138
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Pszczółki: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Pszczółki: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Pszczółki: 99,6312
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Pszczółki: 91,469

Źródłem danych statystycznych dla gminy Pszczółki jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Pszczółki, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Pszczółki. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.