Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pszczółki  sprawdź informacje Na Mapie gminy Pszczółki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Pszczółki.

Mapa Geoportal Pszczółki

Dane urzędu

Urząd Gminy w Pszczółkachul. Pomorska 18Pszczółki, 83-032

Tel: 58 6839128

Fax: 58 6829195

Elektroniczna skrzynka podawcza: /2204062/skrytka

E-mail: urzad@pszczolki.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Pszczółki: 2204062

Witryna: pszczolki.pl

Władze lokalne: Wójt Maciej Urbanekurzad@pszczolki.pl

Gmina Pszczółki w liczbach

Powierzchnia gminy Pszczółki*

50 km2

2141 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Pszczółki*

9 927 mieszkańców

897 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Pszczółki*

198 mieszkańców na km2

418 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pszczółki

Geoportal Pszczółki prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Pszczółki

Jak powstał Geoportal gminy Pszczółki?

Geoportal Pszczółki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Pszczółki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Pszczółki umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Pszczółki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pszczółki?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Pszczółki;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Pszczółki;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Pszczółki;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Pszczółki;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Pszczółek.
Informacje na Geoportalu Pszczółki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pszczółki?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Pszczółki;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Pszczółki;
 • Rejestr MPZP Pszczółki;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Pszczółki;
 • Mapa Topograficzna gminy Pszczółki;
 • Mapa Solarna gminy Pszczółki;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Pszczółki;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Pszczółki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pszczółki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pszczółki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Pszczółki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pszczółkach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pszczółek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Pszczółki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pszczółki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Pszczółki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pszczółek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pszczółek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Pszczółki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pszczółki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pszczółkach.

  Geoportal gminy Pszczółki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Pszczółki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pszczółkach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Pszczółki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pszczółkach.

  W Geoportalu Pszczółki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Pszczółki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pszczółkach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Pszczółki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Pszczółki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Pszczółki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Pszczółki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Pszczółki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Pszczółki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Pszczółki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Pszczółki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pszczółkach. W Geoportalu gminy Pszczółki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pszczółkach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Pszczółki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Pszczółki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Pszczółki dla mieszkańców

Geoportal Pszczółki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pszczółki. Na mapie Pszczółek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Pszczółki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pszczółki. Korzystając z map Geoportalu gminy Pszczółki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Pszczółki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Pszczółki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pszczółki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu