Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pszczółki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Pszczółki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Pszczółki.

Mapa Geoportal Pszczółki
Mapa z granicą gminy Pszczółki

Dane urzędu

Urząd Gminy w Pszczółkachul. Pomorska 18Pszczółki, 83-032

Tel: 58 6839128

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /2204062/skrytka

E-mail: urzad@pszczolki.pl

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Pszczółki: 2204062

Witryna: pszczolki.pl

Władze lokalne: Wójt Maciej Urbanekurzad@pszczolki.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Pszczółek

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Pszczółki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Pszczółki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Pszczółek, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Pszczółek, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Pszczółek

Gmina Pszczółki w liczbach

Powierzchnia gminy Pszczółki*

50 km2

2141 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Pszczółki*

9 927 mieszkańców

897 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Pszczółki*

198 mieszkańców na km2

418 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pszczółki

Geoportal Pszczółki prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Pszczółki, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Pszczółki.

Dostęp do danych Geoportalu Pszczółki

Jak powstał Geoportal gminy Pszczółki?

Geoportal Pszczółki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Pszczółki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Pszczółki.

Geoportal Pszczółki umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Pszczółki oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Pszczółki, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Pszczółki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pszczółki?

Informacje na Geoportalu Pszczółki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pszczółki?

Korzyści z Geoportalu Pszczółki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pszczółki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pszczółki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Pszczółki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pszczółkach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pszczółek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Pszczółki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pszczółki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Pszczółki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pszczółek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pszczółek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Pszczółki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pszczółki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pszczółkach.

  Geoportal gminy Pszczółki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Pszczółki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pszczółkach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Pszczółki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pszczółkach.

  W Geoportalu Pszczółki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Pszczółki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pszczółkach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Pszczółki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Pszczółki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Pszczółki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Pszczółki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Pszczółki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Pszczółki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Pszczółki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Pszczółki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pszczółkach. W Geoportalu gminy Pszczółki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pszczółkach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Pszczółki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Pszczółki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Pszczółki.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Pszczółki, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Pszczółki. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Pszczółki.

 • Zabytki w gminie Pszczółki

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Pszczółki. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Pszczółki oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Pszczółki.

 • Informacje o wyborach w gminie Pszczółki

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Pszczółki. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Pszczółki i wiele istotnych informacji.

Geoportal Pszczółki dla mieszkańców

Geoportal Pszczółki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pszczółki. Na mapie Pszczółek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Pszczółki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pszczółki. Korzystając z map Geoportalu gminy Pszczółki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Pszczółki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Pszczółki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pszczółki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu